Tjänster

SLU

Försäkringskassan har möjlighet att begära ett SLU (Särskilt läkarutlåtande) om det behövs för att kunna bedöma rätten till sjukpenning eller eventuellt behov av rehabiliteringsåtgärder. Ett SLU belyser sjukdomens konsekvenser i form av funktionshinder och aktivitetsbegränsning. Bedömningen bygger på en försäkringsmedicinsk tillämpning av ICF (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, Socialstyrelsen 2003), och omfattar 18 aktiviteter som generellt har bedömts vara relevanta i arbeten på arbetsmarknaden. Vid undersökningen görs också en medicinsk bedömning, en värdering av i vilken utsträckning som aktivitetsbegränsningen har samband med konstaterade diagnoser, samt en prognos för funktionstillståndet och bedömning av eventuella medicinska risker vid utförande av någon form av aktivitet.

Vid Novimedica AB utförs SLU-bedömningar med inriktning fr a på psykiatriska diagnoser och olika typer av smärttillstånd. Ansvarig för utlåtandet är specialist i psykiatri, men vid behov görs bedömningen i samarbete med ortopedspecialist, neurolog eller specialist i allmänmedicin. I bedömningen kan vid särskilt önskemål också ingå utredning av sjukgymnast, psykolog och/eller arbetsterapeut.

Vi har sedan många år också ett samarbete med neuropsykolog som ger möjlighet att kombinera en SLU-utredning med en särskild neuropsykologisk undersökning, med frågeställningar som ADHD och Aspergers syndrom, samt medfödd eller förvärvad kognitiv nedsättning.

Beställning av en SLU-utredning görs av handläggare på Försäkringskassan och ställs direkt till

Dr Anders Kronberg Leg läk, Specialist i psykiatri Novimedica AB Föreningsgatan 26, 3 vån 211 52 Malmö Tel 040 – 611 18 60 anders@novimedica.se eller marita@novimedica.se