Tjänster

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) ger bra resultat i många fall av psykisk ohälsa såsom depression, ångest eller stressreaktion. Regeringen har fattat beslut om statligt stöd till behandling med KBT inom ramen för den s k rehabiliteringsgarantin. Novimedica AB har tecknat avtal med Region Skåne om att bedriva sådan behandling.

Remiss för KBT-behandling enligt detta avtal utfärdas av läkare på den vårdenhet/familjeläkarenhet där patienten är listad. Ansvar för läkemedelsbehandling, sjukskrivning och andra medicinska åtgärder ligger kvar på remitterande vårdenhet/familjeläkarenhet.

Aktuella för behandling enligt avtalet är personer mellan 16 och 67 år med lättare och medelsvåra depressioner, samt olika typer av ångest och stressreaktioner. Efter mottagen remiss skickas kallelse till ett första besök på vår mottagning så snart som möjligt. Behandlingen inleds med en kartläggning och problemanalys, och omfattar 6-10 behandlingstillfällen á 45 minuter, i genomsnitt 8 behandlingar, vanligen en gång per vecka. Hemuppgifter ingår ofta som en del i KBT-behandlingen.

Efter avslutad behandling skickas journalkopia till remitterande vårdenhet. Utöver en utvärdering vid avslutningen av behandlingen görs en resultatuppföljning, enligt avtalet med Region Skåne, tre månader efter sista behandlingstillfället.

Observera att man inte kan vända sig direkt till oss för att påbörja en KBT-behandling. Vi måste först få en remiss från den vårdenhet där man är listad.