Patientinformation

KBT

KBT-behandling är till för dig som har besvär med ångest och/eller panikattacker, tvångsbesvär eller depression. Forskning och utvärdering har visat på mycket goda resultat av behandlingsmetoden.

Vi kan nu erbjuda KBT-behandling enligt ett samverkansavtal med Region Skåne. Man kan dock inte vända sig direkt till oss för att påbörja en KBT-behandling, utan måste först få en remiss från en läkare på den vårdenhet där man är listad.

Så snart vi fått remissen från din läkare skickar vi en kallelse till ett första besök på vår mottagning. Du hittar oss lätt vid korsningen mellan Föreningsgatan och Amiralsgatan, mitt i Malmö, strax intill Stadshuset, och mitt emot Konserthuset. V g se också kartan under rubriken ”Kontakt”.

Första steget i behandlingen är en kartläggning av problemen. Behandlingen omfattar vanligtvis 6-10 möten med terapeuten. Ett behandlingsmöte brukar ta ca 45 minuter. Hemuppgifter ingår ofta som en del i KBT-behandlingen.

Vid avslutningen görs en första uppföljning av hur man har nått målen för behandlingen. Enligt avtalet med Region Skåne görs också en större utvärdering 3 månader efter avslutad behandling.