Samarbetspartner

Convert - http://www.convertrehab.se

Center för läkemedelsstudier - http://www.clsm.se

Kognitivt Centrum - http://www.kognitivtcentrum.se

Aleris Psykiatri Lund - http://www.aleris.se/Sverige/Sjukvard/Healthcare/Aleris-Psykiatri-Lund