Välkommen!

Novimedica AB är ett vårdföretag i Malmö med inriktning på behandling/rehabilitering och funktionsbedömningar för personer med psykiska besvär och smärta. Inom verksamheten finns medicinsk specialistkompetens inom psykiatri, ortopedi, neurologi samt allmänmedicin. Vi har också ett nära samarbete med psykolog, socionom, sjukgymnast och arbetsterapeut, samt arbetskonsulter med långvarig erfarenhet av arbetsförmågebedömningar och arbetsprövning i reell miljö för sjukskrivna och personer med sjukersättning, oavsett om man är arbetslös, anställd eller egna företagare.

Vi har under många år utfört ett stort antal försäkringsmedicinska utredningar och SLU (Särskilt läkarutlåtande) på uppdrag av Försäkringskassan, men även medicinska funktionsutredningar med Företagshälsovård och arbetsgivare som beställare. Vi välkomnar också Arbetsförmedlingen och försäkringsbolag som framtida kunder.

Under 2011 startar vi upp Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Multimodal smärtbehandling inom ramen för rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne. KBT-behandlingen kommer att ges av psykolog med stor erfarenhet av behandling och rehabilitering med kognitiv inriktning, och i smärtrehabiliteringen deltar såväl specialistläkare som socionom, arbetsterapeut och sjukgymnast.